گروه اطلس با بهره گیری از سابقه مدیریتی 20 ساله در سال 2015 با هدف ارائه راه حل های اقتصادی و مهندسی در خصوص تامین و بکارگیری سیستم های سرمایش و گرمایش در کشور ترکیه تاسیس گردید. خدمات فنی – مهندسی، مشاوره، تهیه و تامین تجهیزات، نصب و اجرا و همچنین خدمات پس از فروش از جمله فعالیت های اصلی این گروه جهت پاسخگویی به نیاز پروژه های صنعتی، تجاری، اداری و مسکونی در سطح کشور ایران و سایر کشورهای منطقه می باشد.

Atlas group was established in 2015 in Turkey enjoying 20 years of managerial experience with the aim of providing economic and engineering solutions for supplying cooling and heating equipments. Technical services, consultancy, equipment supply, installation, maintenance and after sales services are the main activities of this group in order to meet the requirements of customers for industrial, commercial and residential projects all around Iran country and other countries of the region.


شرکت مهندسی اطلس تهویه پارس | Atlas Tahvieh Pars Eng Co